آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هند 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 66,500 62,527,406,000 Rls. 586,000 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 28,996 40,717,197,666 Rls. 391,446 $
مجموع کل
103,244,603,666 ريال
مجموع کل
977,446 دلار
[1]