آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان هلند 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 300,000 28,362,944,684 Rls. 313,996 $
مجموع کل
28,362,944,684 ريال
مجموع کل
313,996 دلار
[1]