آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 26,556,726,000 Rls. 294,000 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان فدراسيون روسيه 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 25,000 2,779,292,750 Rls. 25,250 $
مجموع کل
29,336,018,750 ريال
مجموع کل
319,250 دلار
[1]