آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عمان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 22,500 16,149,420,000 Rls. 180,000 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عمان 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 7,220 10,728,620,370 Rls. 97,470 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان عمان 08062070 کاشمري سبز بي دانه (انگور خشک کرده) 2,500 381,305,750 Rls. 4,250 $
مجموع کل
27,259,346,120 ريال
مجموع کل
281,720 دلار
[1]