آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان امارات متحده عربي 74081900 مس تصفيه شده غير مذكور 144,339 91,265,982,717 Rls. 1,010,373 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان امارات متحده عربي 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 49,360 73,346,911,560 Rls. 666,360 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان امارات متحده عربي 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 55,700 41,499,749,400 Rls. 442,600 $
مجموع کل
206,112,643,677 ريال
مجموع کل
2,119,333 دلار
[1]