آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2 عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 5,281,167 156,951,899,871 Rls. 1,737,558 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بوشهر 2 عراق 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 5,281,167 156,951,899,871 Rls. 1,425,915 $
مجموع کل
313,903,799,742 ريال
مجموع کل
3,163,473 دلار
[1]