آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم هند 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 139,607 12,758,617,343 Rls. 130,996 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم هند 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 80,000 4,729,440,000 Rls. 47,200 $
3 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم هند 08041050 خرما شاهاني تازه يا خشك كرده 20,000 592,145,400 Rls. 6,600 $
مجموع کل
18,080,202,743 ريال
مجموع کل
184,796 دلار
[1]