آمار کل " صادرات به" کشور (مالزي) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم مالزي 08041030 خرما پياروم تازه يا خشك كرده 23,120 6,973,174,178 Rls. 77,722 $
2 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم مالزي 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 20,641 2,112,933,923 Rls. 19,196 $
مجموع کل
9,086,108,101 ريال
مجموع کل
96,918 دلار
[1]