آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم قزاقستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 42,302 4,040,450,833 Rls. 40,361 $
مجموع کل
4,040,450,833 ريال
مجموع کل
40,361 دلار
[1]