آمار کل " صادرات به" کشور (سوئد) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم سوئد 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 144,569 12,617,636,015 Rls. 134,450 $
مجموع کل
12,617,636,015 ريال
مجموع کل
134,450 دلار
[1]