آمار کل " صادرات به" کشور (جمهوري عربي سوريه) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري عربي سوريه 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 72,720 2,760,183,253 Rls. 30,557 $
مجموع کل
2,760,183,253 ريال
مجموع کل
30,557 دلار
[1]