آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ویژه اقتصادی بم ترکمنستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 21,850 2,236,752,791 Rls. 20,321 $
مجموع کل
2,236,752,791 ريال
مجموع کل
20,321 دلار
[1]