آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه ويژه سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه سرخس افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 4,858,326 200,879,284,413 Rls. 1,979,079 $
مجموع کل
200,879,284,413 ريال
مجموع کل
1,979,079 دلار
[1]