آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 1,554,677 387,014,975,987 Rls. 4,057,014 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 701,463 231,351,358,378 Rls. 2,468,199 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04031090 ماست 3,691,538 224,825,904,202 Rls. 2,374,113 $
4 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 1,426,699 175,535,615,042 Rls. 1,848,974 $
5 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 1,153,947 94,939,987,177 Rls. 1,009,821 $
6 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 1,007,179 78,836,491,640 Rls. 842,273 $
7 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39241090 لوا زم سر ميز و لوا زم آشپزخانه پلاستيکي بجز ظروف ملامين 108,220 20,191,177,054 Rls. 214,031 $
8 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 233,280 14,618,535,600 Rls. 148,200 $
9 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 80,388 11,683,637,021 Rls. 128,406 $
10 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 125,664 11,331,176,256 Rls. 125,664 $
11 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21039000 ساير سسها و فرآورده ها براي سس، چاشنيها و ادويه هاي مخلوط شده غير مذكور در جاي ديگر 60,585 10,206,754,237 Rls. 108,710 $
12 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 21032000 كچاپ گوجه فرنگي (Tomato ketchup) و ساير سسهاي گوجه فرنگي 93,168 8,835,033,085 Rls. 93,168 $
13 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 35,520 6,416,972,160 Rls. 71,040 $
14 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 16010000 سوسيس، سوسيسون و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء يا از خون؛ فرآورده هاي غذايي بر اساس اين محصولات. 49,052 6,202,933,934 Rls. 62,708 $
15 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 07099900 ساير سبزيجات تازه يا سرد كرده 25,154 3,445,556,365 Rls. 32,975 $
16 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 94069090 ـ ـ ـ ساير 35,180 3,177,774,220 Rls. 35,180 $
17 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 29,806 3,039,667,556 Rls. 29,962 $
18 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 11090000 گلوتن گندم حتي خشک کرده 19,200 2,664,518,400 Rls. 28,800 $
19 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 4,995 2,200,053,124 Rls. 24,356 $
20 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 2,828 1,869,597,349 Rls. 18,775 $
21 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 9,139 1,651,033,462 Rls. 18,278 $
22 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39231000 جعبه، صندوق، قفسه و اشياء همانند ا ز مواد پلاستيکي 8,000 1,320,852,000 Rls. 14,623 $
23 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 19022000 خميرهاي غذائي پرشده (حتي پخته شده يا آماده شده به نحو ي ديگر) 3,946 1,095,183,736 Rls. 10,160 $
24 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 44152000 پالت هاي ساده، صندوقي و ساير تخته هاي بارگيري از چوب، حلقه هاي اتصالي پالت از چوب 5,133 698,134,140 Rls. 6,755 $
25 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 68022900 ساير سنگ هاي تراشه پذير يا سنگ هاي ساختمان واشياء ساخته شده از اين سنگ ها، كه فقط بريده يا اره شده وداراي سطح صاف يا يكپارچه باشند به استثناء سنگ مرمر، تراورتن، رخام و سنگ خارا (گرانيت) 19,500 643,915,350 Rls. 5,850 $
26 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 950 497,431,744 Rls. 5,536 $
27 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 76071190 ساير ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت بيش از 7 ميكرون 2,254 252,865,574 Rls. 2,770 $
28 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 73061910 ساير لوله هاي خطي جوش داده شده ازفولادزنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازاهن يافولاد باقطرخارجي از8 اينچ به بالااندوده شده (coating) 7,760 210,285,912 Rls. 2,328 $
29 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 840 174,673,984 Rls. 1,888 $
30 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 630 56,907,270 Rls. 630 $
31 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 39191090 صفحه. ورق. نوا رخود چسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20 سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 480 52,834,080 Rls. 585 $
32 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 22090000 سرکه خوراکي و بدل سرکه خوراکي که از جوهر سرکه بدست مي آيد 25 5,833,763 Rls. 53 $
33 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر عراق 15091090 روغن زيتون بكر و اجزاء آن حتي تصفيه شده ولي از لحاظ شيميايي تغيير نيافته با بسته بندي بيش از سه ليتر 14 3,962,556 Rls. 36 $
مجموع کل
1,305,051,632,358 ريال
مجموع کل
13,791,860 دلار
[1]