آمار کل " صادرات به" کشور (ترکمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 17,475 5,066,037,995 Rls. 56,105 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 22,000 4,744,291,200 Rls. 52,800 $
3 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ترکمنستان 04031090 ماست 2,400 260,147,520 Rls. 2,880 $
مجموع کل
10,070,476,715 ريال
مجموع کل
111,785 دلار
[1]