آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي نوشهر ارمنستان 06029090 ساير نباتات زنده (همچنين ريشه آن ها) 45,180 6,793,219,170 Rls. 67,770 $
مجموع کل
6,793,219,170 ريال
مجموع کل
67,770 دلار
[1]