آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 576,000 52,834,986,150 Rls. 529,950 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ترکيه 72022900 فروسيلسيوم داراي 55% وزني ياکمترسيلسيوم. 69,000 1,869,810,300 Rls. 20,700 $
مجموع کل
54,704,796,450 ريال
مجموع کل
550,650 دلار
[1]