آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي لرستان (ازنا) ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 115,000 8,227,807,250 Rls. 74,750 $
مجموع کل
8,227,807,250 ريال
مجموع کل
74,750 دلار
[1]