آمار کل " صادرات به" کشور (هند) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان هند 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 13,800 16,828,292,700 Rls. 186,300 $
مجموع کل
16,828,292,700 ريال
مجموع کل
186,300 دلار
[1]