آمار کل " صادرات به" کشور (قطر) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قطر 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 7,429,792,500 Rls. 67,500 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قطر 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 7,500 6,604,260,000 Rls. 60,000 $
مجموع کل
14,034,052,500 ريال
مجموع کل
127,500 دلار
[1]