آمار کل " صادرات به" کشور (قزاقستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان قزاقستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 21,000 13,657,744,800 Rls. 151,200 $
مجموع کل
13,657,744,800 ريال
مجموع کل
151,200 دلار
[1]