آمار کل " صادرات به" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 119,000 93,144,083,000 Rls. 933,000 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان فدراسيون روسيه 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 38,538 3,237,391,360 Rls. 35,840 $
مجموع کل
96,381,474,360 ريال
مجموع کل
968,840 دلار
[1]