آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان عراق 08025210 مغز پسته تازه يا خشك 5,000 6,065,145,000 Rls. 67,500 $
مجموع کل
6,065,145,000 ريال
مجموع کل
67,500 دلار
[1]