آمار کل " صادرات به" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سيرجان ترکيه 72031000 محصولات آهني حاصل ا زا حياء مستقيم کلوخه هاي معدني آهن؛ به شکل توده، گلوله وحبه واشكال همانند 459,488 6,648,214,400 Rls. 73,600 $
مجموع کل
6,648,214,400 ريال
مجموع کل
73,600 دلار
[1]