آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38249940 --- پاک­کننده­های صنعتی 299,321 14,826,013,345 Rls. 134,695 $
2 1 1398 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان عراق 38249970 --- دی متیل متیل فسفونات. پلیمر با اکسیران و فسفروس اکسید 249,913 10,158,579,998 Rls. 112,462 $
مجموع کل
24,984,593,343 ريال
مجموع کل
247,157 دلار
[1]