آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه آزاد دوغارون)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 27132000 قيرنفت 4,154,591 121,722,601,570 Rls. 1,298,184 $
2 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 27101990 ساير فرآورده هاي غير مذکور داراي70% وزني يا بيشتر نفت يا روغن هاي معدني قيري 5,037,855 120,825,614,434 Rls. 1,331,443 $
3 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 25239010 سیمان کوره بلند 19,944,150 42,934,501,277 Rls. 445,168 $
4 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غير مذکور در جاي ديگر 350,320 19,707,428,607 Rls. 218,464 $
5 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 25202000 گچ 6,189,400 17,756,306,548 Rls. 185,682 $
6 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 444,860 11,393,243,632 Rls. 123,146 $
7 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 27101940 روغن پايه معدني 205,890 6,785,732,475 Rls. 75,471 $
8 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 27101950 روغن صنعتي 144,300 5,213,789,880 Rls. 57,720 $
9 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 23,000 5,170,831,020 Rls. 55,890 $
10 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 44111499 تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از 9 ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده كفپوش روكش شده 70,640 3,760,396,270 Rls. 41,630 $
11 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 73090000 مخزن، منبع، بشكه وظروف همانند براي هر گونه مواد (به استثناي گازهاي فشرده يا مايع شده)، از چدن، آهن يا فولاد، با گنجايش حداكثر 300 ليتر، بدون دستگاه هاي مكانيكي يا حرارتي، حتي با پوشش داخلي يا پوشش عايق حرارت 13,680 2,710,388,304 Rls. 24,624 $
12 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 73121020 كابل پيش تنيده چندرشته به هم تابيده فولادي (pre-stressed concret strand) به قطر هر رشته 3 تا 10 ميليمتر به صورت كلاف، حتي با روكش پلاستيكي يا گالوانيزه، جهت استفاده دربتن 40,025 2,350,021,846 Rls. 26,016 $
13 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 25,000 1,981,278,000 Rls. 18,000 $
14 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 48051290 کاغذ فلوتينگ کاهي توليد شده ا زحدا کثر50% خمير بکر (pulp virgin) 44,720 1,890,249,283 Rls. 20,926 $
15 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 500,000 1,001,712,635 Rls. 11,165 $
16 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 52,600 961,819,000 Rls. 10,712 $
17 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 84,520 449,625,276 Rls. 4,644 $
18 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 28151200 هيدرو کسيدسديم بصورت محلول در آب (محلول قليائي سود سوزآور) 23,020 414,980,849 Rls. 4,485 $
19 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 28212000 ـ خاک‌رنگی (Earth colours)/اكسيدها و هيدروكسيدهاي آهن؛ خاك‌هاي رنگي كه بر حسب وزن 70 درصد يا بيشتر آهن تركيب شده به صورت Fe2O3 داشته باشد. 50,425 394,054,180 Rls. 4,362 $
20 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 08071100 هندوا نه، تازه 20,880 377,213,904 Rls. 4,176 $
21 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 25232100 سيمان سفيد، حتي رنگ شده به طور مصنوعي 85,500 352,447,342 Rls. 3,202 $
22 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 51053900 موي نرم (کرک) حيوا ن حلاجي شده يا شانه زده بجز بز کشميري 108 316,061,171 Rls. 3,499 $
23 1 1398 منطقه آزاد دوغارون افغانستان 25010030 نمك تغييريافته براي مصارف صنعتي (شامل خالص شده) 51,150 189,291,828 Rls. 2,046 $
مجموع کل
368,659,589,331 ريال
مجموع کل
3,970,657 دلار
[1]