آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی افغانستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 480,000 19,727,920,000 Rls. 219,376 $
مجموع کل
19,727,920,000 ريال
مجموع کل
219,376 دلار
[1]