آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 74130000 طناب، کابل نوارگيس باف و همانند، ا زمس که براي مصرف برق عايق نشده باشند. 21,717 11,854,359,095 Rls. 128,130 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 21,550 2,627,896,432 Rls. 29,092 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي گرجستان 54026900 نخ ها غير مذكور، چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت و همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 1,220 148,771,863 Rls. 1,647 $
مجموع کل
14,631,027,390 ريال
مجموع کل
158,870 دلار
[1]