آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي پاکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 15,860 1,934,034,219 Rls. 21,411 $
مجموع کل
1,934,034,219 ريال
مجموع کل
21,411 دلار
[1]