آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 317,266 72,242,320,319 Rls. 740,387 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 291,552 29,427,309,389 Rls. 297,645 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 212,888 27,548,141,996 Rls. 275,481 $
4 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 96,828 9,824,285,792 Rls. 101,323 $
5 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 76,463 8,886,297,711 Rls. 93,489 $
6 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 85441100 سيم براي سيم پيچي ا ز مس 27,342 2,887,056,952 Rls. 28,685 $
7 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 24022000 سيگار حاوي توتون 2,220 2,675,385,726 Rls. 24,306 $
8 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 24,520 2,207,660,040 Rls. 22,068 $
9 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند 17,957 1,421,497,441 Rls. 14,478 $
10 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 2,244 705,379,161 Rls. 7,809 $
11 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,500 672,892,500 Rls. 6,113 $
12 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 04069000 ساير پنير ها که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 3,785 577,296,906 Rls. 5,245 $
13 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 90 517,663,913 Rls. 4,703 $
14 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 24039900 ساير توتون ها و تنباکوهاي ساخته شده وبدل آن ها، که در جاي ديگري مذکور نباشد عصاره و اسانس توتون و تنباكو 311 45,239,181 Rls. 411 $
15 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 60 10,839,480 Rls. 120 $
16 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي عراق 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يا مصنوعي واشياء ساخته شده از آن. 5 5,503,550 Rls. 50 $
مجموع کل
159,654,770,057 ريال
مجموع کل
1,622,313 دلار
[1]