آمار کل " صادرات به" کشور (تاجيکستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي تاجيکستان 63053300 ساير، به دست آمده از نوار يا اشكال همانند از پليکاتيلن يا پلي پروپيلن 68,600 8,365,368,689 Rls. 92,610 $
مجموع کل
8,365,368,689 ريال
مجموع کل
92,610 دلار
[1]