آمار کل " صادرات به" کشور (افغانستان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 124,274 13,068,596,096 Rls. 134,662 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 65,262 10,848,329,207 Rls. 112,763 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 22,080 7,291,103,040 Rls. 66,240 $
4 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 72172090 ساير مفتولها ا زا هن يافولاد غيرممزوج آبکاري شده يا اندود شده با روي 70,000 5,691,000,913 Rls. 51,703 $
5 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 19053200 وافل ها و ويفرها 11,819 1,474,706,205 Rls. 15,869 $
6 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي افغانستان 09024090 چاي سياه (تخميرشده) وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 10,000 990,639,000 Rls. 9,000 $
مجموع کل
39,364,374,461 ريال
مجموع کل
390,237 دلار
[1]