آمار کل " صادرات به" کشور (آلمان) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري انزلي آلمان 09024010 چاي سياه (تخمير شده) و چاي جزئا تخمير شده كوبيده در بسته بندي غير خرده فروشي 43,280 3,106,430,656 Rls. 28,222 $
مجموع کل
3,106,430,656 ريال
مجموع کل
28,222 دلار
[1]