آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25231000 سيمان هاي پودر نشده موسوم به کلينکر 8,124,798 42,791,510,238 Rls. 397,235 $
2 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 23080000 مواد نباتي تفاله هاي نباتي آخال محصولات نباتي بهم فشرده شکل حبه گلوله براي تغذيه حيوانات غير مذکور 1,166,760 40,632,582,361 Rls. 421,572 $
3 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68022100 سنگ مرمر، تراورتن، رخام (Alabaster) 454,070 14,884,383,251 Rls. 138,140 $
4 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 68029190 ساير سنگ مرمر، تراورتن، رخام و غير از رخام پوليش داده شده، شکل داده شده يا کار شده اما کنده کاري و حکاکي نشده 411,888 13,219,633,200 Rls. 146,350 $
5 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25151200 فقط بريده شده به وسيله اره يا به نحوي ديگر، به صورت بلوك (Block) يا به شكل لوح (Slabs) مربع يا مربع مستطيل 406,398 13,000,580,453 Rls. 118,111 $
6 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25202000 گچ 6,182,927 10,614,584,659 Rls. 105,664 $
7 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 70052990 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکور در جاي ديگر 309,562 5,723,516,752 Rls. 51,998 $
8 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 84629100 پرس هاي هيدروليک براي کاربرروي فلزات يا کربورهاي فلزي 13,000 5,419,740,000 Rls. 60,000 $
9 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 25174900 دانه دانه ها(granules)،تراشه ها و پودر سنگ ها (به استثناي مرمر) 970,000 3,203,066,100 Rls. 29,100 $
10 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 3,600 381,404,160 Rls. 4,222 $
11 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08109020 زرشك تازه 480 105,945,600 Rls. 1,173 $
12 1 1398 منطقه آزاد تجاري اروند - خرمشهر کويت 08025220 مغز پسته بدون پوست دوم و خلال مغز پسته تازه يا خشك 65 91,819,520 Rls. 1,017 $
مجموع کل
150,068,766,294 ريال
مجموع کل
1,474,581 دلار
[1]