آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (ملایر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ملایر پاکستان 27121090 ساير وازلين ها بجز گريد دارويي وژله کابل 387,200 28,840,337,113 Rls. 302,016 $
مجموع کل
28,840,337,113 ريال
مجموع کل
302,016 دلار
[1]