آمار کل " صادرات به" کشور (اکراين) گمرک (ملایر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ملایر اکراين 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 143,500 16,148,743,050 Rls. 159,257 $
2 1 1398 ملایر اکراين 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 72,500 11,105,693,600 Rls. 109,935 $
مجموع کل
27,254,436,650 ريال
مجموع کل
269,192 دلار
[1]