آمار کل " صادرات به" کشور (امارات متحده عربي) گمرک (ملایر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ملایر امارات متحده عربي 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 120,000 12,965,805,600 Rls. 132,000 $
2 1 1398 ملایر امارات متحده عربي 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 2,890,528,000 Rls. 32,000 $
مجموع کل
15,856,333,600 ريال
مجموع کل
164,000 دلار
[1]