آمار کل " صادرات به" کشور (ارمنستان) گمرک (ملایر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 ملایر ارمنستان 72022110 فروسيليسيوم داراي بيش از 55درصدولي مساوي ياکمتر از 80درصد وزني سيليسيوم 46,000 4,810,102,700 Rls. 43,700 $
2 1 1398 ملایر ارمنستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 22,000 3,874,499,200 Rls. 35,200 $
مجموع کل
8,684,601,900 ريال
مجموع کل
78,900 دلار
[1]