آمار کل " صادرات به" کشور (گرجستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد گرجستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 60,100 7,171,517,340 Rls. 78,130 $
2 1 1398 مشهد گرجستان 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 18,089 2,689,455,646 Rls. 29,774 $
3 1 1398 مشهد گرجستان 69101000 ظرفشوئي...و سايرادوات ثابت بهداشتي ا زچيني. 21,230 1,446,176,348 Rls. 13,613 $
4 1 1398 مشهد گرجستان 94037000 مبل ها از مواد پلاستيکي 4,400 651,326,720 Rls. 7,040 $
5 1 1398 مشهد گرجستان 39251000 مخزن، ا نباره، خم و خمره و با گنجايش بيش از300 ليتر ا ز مواد پلاستيکي 916 302,475,108 Rls. 2,748 $
6 1 1398 مشهد گرجستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 46,308 286,053,995 Rls. 2,861 $
7 1 1398 مشهد گرجستان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 800 118,423,040 Rls. 1,280 $
8 1 1398 مشهد گرجستان 25051010 شن و ماسه داراي 95% وزني يا بيشتر سيليس و 6/0% يا كمتر اكسيد آهن 1,000 13,877,700 Rls. 150 $
مجموع کل
12,679,305,897 ريال
مجموع کل
135,596 دلار
[1]