آمار کل " صادرات به" کشور (کويت) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد کويت 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 20 2,152,791,834 Rls. 23,838 $
2 1 1398 مشهد کويت 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 18 1,895,445,000 Rls. 21,000 $
3 1 1398 مشهد کويت 68101110 بلوك وآجر براي ساختمان از بتون سبك (بر پايه پوكه خرد شده، سرباره يا گدازه، دانه بندي شده) 292,940 765,989,920 Rls. 8,480 $
4 1 1398 مشهد کويت 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 924 653,290,419 Rls. 6,505 $
5 1 1398 مشهد کويت 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 235 488,713,548 Rls. 5,385 $
6 1 1398 مشهد کويت 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 7,900 325,184,400 Rls. 3,600 $
7 1 1398 مشهد کويت 21069090 ساير فرآورده هاي غذايي که در جاي ديگر مذکور يا مشمول نباشد 216 185,395,342 Rls. 2,066 $
8 1 1398 مشهد کويت 38244090 ساير افزودني هاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون غير مذکور در جاي ديگر 2,500 56,003,980 Rls. 620 $
9 1 1398 مشهد کويت 44140090 قاب چوبي براي تابلو،عكس، اينه واشياء همانند غير ازصنايع دستي 75 21,941,007 Rls. 237 $
10 1 1398 مشهد کويت 73239990 سايراشياء سرميز، اشپزخانه، خانه داري... ا زا هن يافولاد غير مذکور در جاي ديگر 23 13,979,017 Rls. 127 $
11 1 1398 مشهد کويت 48173000 جعبه، کيسه، کيف و مجموعه هاي نگارشي ا زکاغذ يا مقوا، حاوي مجموعه ا ي ا زاشياء نامه نگاري كاغذي 45 12,130,290 Rls. 135 $
12 1 1398 مشهد کويت 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 29 11,364,271 Rls. 106 $
13 1 1398 مشهد کويت 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 16 8,805,680 Rls. 80 $
14 1 1398 مشهد کويت 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 29 8,145,254 Rls. 74 $
15 1 1398 مشهد کويت 73102990 منبع چيلک بشکه پيت وظروف همانندا زچدن يا آهن يا فولاد با گنجايش كمتر از 50ليتر 49 8,001,249 Rls. 89 $
16 1 1398 مشهد کويت 06031990 ساير گل و غنچه گل بريده شده براي دسته گل يا براي زينت تازه غير مذكور 280 5,871,385 Rls. 65 $
17 1 1398 مشهد کويت 85166000 فرها، خوراك پزها، منقل ها، حلقه هاي جوش آورنده آب، كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 6 3,613,160 Rls. 40 $
18 1 1398 مشهد کويت 95030080 --- سایر 10 3,302,130 Rls. 30 $
19 1 1398 مشهد کويت 70134190 ظروف شيشه اي از نوع مورد استفاده براي سرميز (به غير ازليوآن هاي نوشيدني) يا مقاصد آشپزخانه اي، به غير از سفالينه هاي شيشه اي ازكريستال سرب دار ساخته شده بصورت ماشيني 30 3,221,262 Rls. 30 $
20 1 1398 مشهد کويت 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 7 2,531,633 Rls. 23 $
21 1 1398 مشهد کويت 39264000 مجسمه هاي کوچک و سايراشياء تزئيني از مواد پلاستيکي 9 2,497,986 Rls. 27 $
22 1 1398 مشهد کويت 73239390 سايراشياءسرميز، اشپزخانه، خانه داري ا زفولاد زنگ نزن 14 2,258,225 Rls. 25 $
23 1 1398 مشهد کويت 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 7 1,651,065 Rls. 15 $
24 1 1398 مشهد کويت 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 2 1,430,923 Rls. 13 $
25 1 1398 مشهد کويت 73218900 بخاري، منقل و ساير وسايل غير برقي همانند (به استثناء خورا ک پزي يا خورا ک گرم کن)، باسوخت جامد، ا زچدن، اهن ياا زفولاد. 3 1,083,948 Rls. 12 $
26 1 1398 مشهد کويت 74181090 سايراشياء سرميز، اشياء آشپزخانه، اشياء خانه داري و اجزاء و قطعات آن ازمس 4 1,078,248 Rls. 12 $
27 1 1398 مشهد کويت 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 6 990,639 Rls. 9 $
مجموع کل
6,636,711,815 ريال
مجموع کل
72,643 دلار
[1]