آمار کل " صادرات به" کشور (پاکستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد پاکستان 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 853,671 46,260,498,296 Rls. 476,340 $
2 1 1398 مشهد پاکستان 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 190,560 37,218,109,968 Rls. 392,544 $
3 1 1398 مشهد پاکستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 42,000 30,718,296,000 Rls. 336,000 $
4 1 1398 مشهد پاکستان 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 208,494 24,571,466,683 Rls. 247,109 $
5 1 1398 مشهد پاکستان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 42,725 24,122,901,424 Rls. 267,056 $
6 1 1398 مشهد پاکستان 41051000 پوست دباغي شده يا تازه دباغي شده ولي رنگ نشده مرطوب (wet-blue) از گوسفند يا بره 125,340 20,293,848,337 Rls. 207,947 $
7 1 1398 مشهد پاکستان 41022100 پوست خام حيوانات ا ز جنس گوسفند و بره، بدون پشم، پيکله شده، دباغي نشده 166,610 19,201,751,507 Rls. 199,819 $
8 1 1398 مشهد پاکستان 08132000 آلو، خشک کرده 51,000 14,790,116,000 Rls. 148,000 $
9 1 1398 مشهد پاکستان 39181090 ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 47,445 13,055,851,523 Rls. 118,613 $
10 1 1398 مشهد پاکستان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 92,095 11,456,137,097 Rls. 119,724 $
11 1 1398 مشهد پاکستان 56075090 ريسمآن ها.طنابها.کابلها ازسايرالياف سينتتيک كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 95,341 10,696,663,253 Rls. 119,177 $
12 1 1398 مشهد پاکستان 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (به استثناءآينه هاي عقب بين براي وسائط نقليه زميني) 122,880 9,607,892,184 Rls. 98,280 $
13 1 1398 مشهد پاکستان 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 155,950 9,570,378,420 Rls. 102,239 $
14 1 1398 مشهد پاکستان 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 36,768 9,061,805,280 Rls. 100,320 $
15 1 1398 مشهد پاکستان 04031090 ماست 95,211 8,707,914,485 Rls. 90,779 $
16 1 1398 مشهد پاکستان 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 1,454,741 8,002,247,805 Rls. 86,620 $
17 1 1398 مشهد پاکستان 19053200 وافل ها و ويفرها 60,990 6,266,725,476 Rls. 60,990 $
18 1 1398 مشهد پاکستان 04061000 پنير تازه (نگرفته يا نبسته Uncured) يا(Unripened)، همچنين پنير حاصل از آب پنير (Whey cheese)، و كشك 26,197 4,182,497,273 Rls. 44,139 $
19 1 1398 مشهد پاکستان 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 110,650 3,997,961,540 Rls. 44,260 $
20 1 1398 مشهد پاکستان 34011190 صابون و محصولات وفرآورده هاي آلي تانسيواكتيف به شكل شمش، ميله،چونه، تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 22,023 3,799,650,920 Rls. 34,520 $
21 1 1398 مشهد پاکستان 08062080 کاشمري سبز دانه دار (انگور خشک کرده) 24,700 3,792,914,710 Rls. 42,212 $
22 1 1398 مشهد پاکستان 56074990 طناب و کابل ازپلي اتيلن ياازپلي پروپيلن حتي آغشته ياغلاف شده با كائوچو يامواد پلاستيكي كه در جاي ديگر گفته نشده باشد. 25,000 3,387,337,500 Rls. 37,698 $
23 1 1398 مشهد پاکستان 25239090 سيمان هاي هيدروليک بجز سيمان کوره بلند و سيمان پوزولاني 1,400,000 3,284,256,206 Rls. 31,262 $
24 1 1398 مشهد پاکستان 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 40,500 3,147,646,050 Rls. 34,424 $
25 1 1398 مشهد پاکستان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 8,976 2,870,179,473 Rls. 31,907 $
26 1 1398 مشهد پاکستان 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 36,503 2,637,787,458 Rls. 29,202 $
27 1 1398 مشهد پاکستان 20029010 رب گوجه فرنگي 21,888 2,601,475,200 Rls. 28,800 $
28 1 1398 مشهد پاکستان 64029900 کفش، که در جاي ديگرگفته نشده، قوزک پارا نميپوشاند، از کائوچو يا پلاستيک. 16,900 2,463,620,320 Rls. 27,040 $
29 1 1398 مشهد پاکستان 68071010 اشياء ساخته شده ازآسفالت يا موادهمانند به صورت رول مورد مصرف در پوشش سقف؛ نما، كف، ديوار، سقف، پي (ساختمان، استخر، تأسيسات و...) 73,780 2,389,092,314 Rls. 25,823 $
30 1 1398 مشهد پاکستان 57049010 كفپوش نسجي ازنمد 34,070 2,331,534,832 Rls. 24,038 $
31 1 1398 مشهد پاکستان 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 24,319 2,279,432,757 Rls. 24,435 $
32 1 1398 مشهد پاکستان 33051000 شامپوها 19,687 1,338,766,109 Rls. 14,821 $
33 1 1398 مشهد پاکستان 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 16,478 1,256,531,550 Rls. 13,650 $
34 1 1398 مشهد پاکستان 39249000 لوا زم خانه داري و پاکيزگي که در جاي ديگر مذکور نيست، ا ز مواد پلاستيکي 7,000 1,011,684,800 Rls. 11,200 $
35 1 1398 مشهد پاکستان 34022090 سايرفرآورده هايتانسيو اکتيف بسته بندي شده براي خرده فروشي غير مذکور 33,915 982,202,229 Rls. 10,926 $
36 1 1398 مشهد پاکستان 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 10,148 943,194,428 Rls. 10,148 $
37 1 1398 مشهد پاکستان 20060000 سبزيجات، ميوه، ميوه هاي سخت پوست، پوست ميوه، و ساير اجزاء نباتات، محفوظ شده در قند (آب گرفته شده، براق شده يا متبلور). 4,560 823,800,480 Rls. 9,120 $
38 1 1398 مشهد پاکستان 08062060 انگوري بي دانه (انگور خشک کرده) 4,460 701,471,476 Rls. 7,582 $
39 1 1398 مشهد پاکستان 57050090 ساير فرش ها وكف پوشها از مواد نسجي حتي آماده مصرف بجز جاجيم 4,255 578,687,550 Rls. 6,450 $
40 1 1398 مشهد پاکستان 25232900 ساير سيمان سفيد پرتلند بجز رنگ شده به طور مصنوعي 276,246 565,359,107 Rls. 6,151 $
41 1 1398 مشهد پاکستان 69074090 ـ ـ ـ سایر 52,236 303,505,440 Rls. 3,360 $
42 1 1398 مشهد پاکستان 22011000 آب معدني و آب گازدار شده 23,184 230,338,950 Rls. 2,550 $
43 1 1398 مشهد پاکستان 25010010 نمک معمولي (از جمله نمک آماده براي سرسفره و نمک تقليب شده) 25,200 216,247,626 Rls. 2,394 $
44 1 1398 مشهد پاکستان 34012010 صابون مايع 1,500 101,981,441 Rls. 1,129 $
45 1 1398 مشهد پاکستان 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 500 41,190,024 Rls. 456 $
46 1 1398 مشهد پاکستان 94052090 چراغ كنار تختخواب، چراغ روميزي و چراغ هاي پايه دار داخل ساختمان برقي غير از نوع (LED) 59 35,002,578 Rls. 318 $
47 1 1398 مشهد پاکستان 39233090 قرابه بطري تنگ و همانند از مواد پلاستيکي 125 33,873,375 Rls. 375 $
48 1 1398 مشهد پاکستان 91039000 ساعت هاي ديواري، روميزي و همانند داراي محرک ساعت مچي،جيبي و همانند غير برقي 20 6,604,260 Rls. 60 $
مجموع کل
355,938,431,714 ريال
مجموع کل
3,732,007 دلار
[1]