آمار کل " صادرات به" کشور (ويتنام) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد ويتنام 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 741 89,443,212,400 Rls. 866,600 $
2 1 1398 مشهد ويتنام 08042010 --- انجیر خشک 304,172 68,170,020,953 Rls. 699,596 $
3 1 1398 مشهد ويتنام 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 77 9,272,367,643 Rls. 84,581 $
4 1 1398 مشهد ويتنام 09102090 زعفران در بسته بندي بيش از30گرم 50 4,127,662,500 Rls. 37,500 $
5 1 1398 مشهد ويتنام 06031100 گل هاي سرخ (Rosos) 20 17,765,459 Rls. 161 $
6 1 1398 مشهد ويتنام 09102020 انواع پودر زغفران در بسته بندي كمتر از 10گرم آماده براي خرده فروشي 0 17,198,594 Rls. 156 $
7 1 1398 مشهد ويتنام 33019011 گلاب استحصالي از گل محمدي 19 7,396,771 Rls. 67 $
مجموع کل
171,055,624,320 ريال
مجموع کل
1,688,662 دلار
[1]