آمار کل " صادرات به" کشور (هنگ کنگ) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد هنگ کنگ 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 1,681 175,975,017,010 Rls. 1,922,510 $
2 1 1398 مشهد هنگ کنگ 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 54 3,658,324,500 Rls. 40,500 $
مجموع کل
179,633,341,510 ريال
مجموع کل
1,963,010 دلار
[1]