آمار کل " صادرات به" کشور (هلند) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد هلند 72024190 فروكروم داراي بيشتر ا ز 60% وزني کروم 395,616 28,588,496,197 Rls. 316,493 $
2 1 1398 مشهد هلند 09102010 زعفران آماده براي خرده فروشي در بسته بندي كمتر از 10گرم 10 1,110,216,000 Rls. 12,000 $
3 1 1398 مشهد هلند 57011090 ساير كف پوش ها بجز گبه از پشم يا از موي نرم (كرك) حيوان 20 35,989,502 Rls. 389 $
4 1 1398 مشهد هلند 94051090 لوستر و ساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار، به استثناي انواعي كه در فضاي باز و معابرعمومي استفاده ميگردد. 290 31,434,492 Rls. 348 $
5 1 1398 مشهد هلند 63039900 پشت دري، پرده و پرده کرکره ا ي دروني، وا لان پرده يا تختخواب ا زساير مواد نسجي. 17 15,355,930 Rls. 170 $
6 1 1398 مشهد هلند 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 22 12,375,073 Rls. 137 $
7 1 1398 مشهد هلند 62079900 زيرپوش چسبان و همانند، لباس حوله ا ي حمام، ربدوشامبر و همانند، مردانه يا پسرا نه، از مواد نسجي غير از پنبه 4 5,551,080 Rls. 60 $
8 1 1398 مشهد هلند 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 4 2,590,504 Rls. 28 $
مجموع کل
29,802,008,778 ريال
مجموع کل
329,625 دلار
[1]