آمار کل " صادرات به" کشور (لبنان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد لبنان 01063920 پرندگان زینتی شامل قناری، مرغ عشق و فنچ 104 6,237,044,180 Rls. 68,704 $
2 1 1398 مشهد لبنان 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 21,000 3,004,938,300 Rls. 27,300 $
3 1 1398 مشهد لبنان 01063990 ساير حيوانات زنده از نوع پرندگان بجز براي تحقيقات غير از رديفهاي 010631لغايت 01063390 150 161,494,200 Rls. 1,800 $
مجموع کل
9,403,476,680 ريال
مجموع کل
97,804 دلار
[1]