آمار کل " صادرات به" کشور (قرقيزستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد قرقيزستان 08025100 پسته ها با پوست تازه يا خشك 45,900 36,627,607,200 Rls. 367,200 $
2 1 1398 مشهد قرقيزستان 08041090 ساير خرماهاي غير مذکور در جاي ديگر تازه يا خشك كرده 309,469 16,423,581,512 Rls. 175,069 $
3 1 1398 مشهد قرقيزستان 32089090 سايررنگ ها و ورني ها بر اساس ساير پليمرهاي سنتيتيک يا طبيعي تغييرياقته غير مذکور در جاي ديگر با محلولهاي مشخص شده در يادداشت 4 فصل 32 58,668 14,529,702,213 Rls. 132,003 $
4 1 1398 مشهد قرقيزستان 34011150 صابون رختشويي 58,200 4,791,050,160 Rls. 53,040 $
5 1 1398 مشهد قرقيزستان 08041060 خرما زاهدي تازه يا خشك كرده 53,150 4,621,661,148 Rls. 41,988 $
6 1 1398 مشهد قرقيزستان 39173990 ساير لوله ها وشيلنگ هاي مشمول اين شماره غير از لوله فايبر گلاس از رزين پلي استر تقويت شده با الياف شيشه 34,850 4,505,158,875 Rls. 49,941 $
7 1 1398 مشهد قرقيزستان 34012030 صابون چيپس 51,584 2,702,463,022 Rls. 29,918 $
8 1 1398 مشهد قرقيزستان 08105000 کيوي، تازه 40,286 2,683,949,363 Rls. 24,384 $
9 1 1398 مشهد قرقيزستان 68030010 سنگ براي کف و ديوا ر 90,480 2,336,190,964 Rls. 24,036 $
10 1 1398 مشهد قرقيزستان 08062030 تيزابي بي دانه (انگور خشک کرده) 20,000 1,973,818,000 Rls. 22,000 $
11 1 1398 مشهد قرقيزستان 08041040 خرما مضافتي تازه يا خشك كرده 19,758 1,648,586,625 Rls. 18,375 $
12 1 1398 مشهد قرقيزستان 39232190 سايرکيسه ، کيسه کوچک ا زپلي اتيلن بجزکيسه خون، کيسه ا سپتيک 5 لايه مقاوم درمقابل نفوذ هوا و ا کسيژن 10,701 1,546,522,809 Rls. 17,212 $
13 1 1398 مشهد قرقيزستان 70134990 ساير ظروف شيشه اي به غير ازاوپال وبه غير ازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين و در يك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 درجه سانتيگراد 16,275 1,328,920,248 Rls. 14,712 $
14 1 1398 مشهد قرقيزستان 11031100 بلغور و زبره ذرت 22,000 772,848,560 Rls. 8,353 $
15 1 1398 مشهد قرقيزستان 40118020 ـ ـ ـ لاستیک فرغون 3,000 632,303,000 Rls. 7,000 $
16 1 1398 مشهد قرقيزستان 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 605 524,158,102 Rls. 4,762 $
17 1 1398 مشهد قرقيزستان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 1,720 246,118,756 Rls. 2,236 $
18 1 1398 مشهد قرقيزستان 84748000 ساير ماشين آلات و دستگاه هاي به هم فشردن، شكل دادن يا قالب گيري سوختهاي معدني جامد، خميرهاي سراميكي و ساير محصولات معدني، ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه 350 94,845,450 Rls. 1,050 $
19 1 1398 مشهد قرقيزستان 39211390 سايرصفحه ها و ورقه ها واز پلي ا ورتان هاي اسفنجي بجزساندويج سقف کاذب خودرو بدون لايه فلزي 340 76,779,650 Rls. 850 $
20 1 1398 مشهد قرقيزستان 84796090 سايردستگاه هاي خنک کردن هوا از طريق تبخيري به جز رديف 84796010 70 18,969,090 Rls. 210 $
مجموع کل
98,085,234,747 ريال
مجموع کل
994,339 دلار
[1]