آمار کل " صادرات به" کشور (عمان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد عمان 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 27,603 13,217,198,708 Rls. 146,434 $
2 1 1398 مشهد عمان 19049000 ساير فراورده ها بر اساس غلات پيش پخته يا آماده شده به نحوي ديگر كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشند 473 69,621,944 Rls. 776 $
3 1 1398 مشهد عمان 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 178 20,865,999 Rls. 231 $
4 1 1398 مشهد عمان 94049090 تختخواب واشياءهمانندفنري ياانباشته شده ياازداخل تجهيزشده بامواد)غيرازتشک وکيسه خواب 35 18,969,090 Rls. 210 $
5 1 1398 مشهد عمان 84386000 ماشين آلات و دستگاه ها براي آماده کردن ميوه ها، ميوه هاي سخت پوست يا سبزيجات 43 12,636,969 Rls. 140 $
6 1 1398 مشهد عمان 20081900 ساير، همچنين مخلوط ها شامل ميوه هاي سخت پوست و ساير دانه ها 18 9,906,390 Rls. 90 $
7 1 1398 مشهد عمان 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 100 2,709,870 Rls. 30 $
مجموع کل
13,351,908,970 ريال
مجموع کل
147,911 دلار
[1]