آمار کل " صادرات به" کشور (عراق) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
[1]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد عراق 04022110 شيرخشک ا طفال در بسته بندي هاي تحت خلا و يک کيلوگرم و کمتر با ميزا ن مواد چرب ا ز5/1%بيشتر باشد 58,570 69,511,632,859 Rls. 631,516 $
2 1 1398 مشهد عراق 84388000 ماشين آلات و دستگاه ها براي تهيه يا توليد صنعتي غذاها يا نوشابه ها، غير مذکور در جاي ديگر 91,220 45,183,044,790 Rls. 410,490 $
3 1 1398 مشهد عراق 20052000 سيب زميني آماده يا محفوظ شده بجز در سركه يا جوهر سركه، يخ زده 159,732 31,554,239,893 Rls. 328,434 $
4 1 1398 مشهد عراق 84796010 کولرهاي آبي خانگي با هوا دهي حدا کثر 8000 فوت مکعب در دقيقه (M.F.C) 210,888 30,345,518,120 Rls. 314,125 $
5 1 1398 مشهد عراق 39201090 صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده 205,000 27,776,167,500 Rls. 307,500 $
6 1 1398 مشهد عراق 04039090 دوغ، شير و خامه بسته بندي شده کفير و ساير شيرها و خامه ها ي تخميرشده... به استثناي فرآورده هاي مخصوص تغذيه كودكان شيرخوار 388,870 26,353,578,464 Rls. 263,422 $
7 1 1398 مشهد عراق 21050000 بستني و ساير شربتهاي يخ زده (Edible ice)، حتي داراي كاكائو. 90,596 24,550,338,252 Rls. 271,788 $
8 1 1398 مشهد عراق 69072200 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از 5/0 درصد و حداکثر 10 درصد 3,911,691 23,261,509,101 Rls. 243,018 $
9 1 1398 مشهد عراق 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 89,804 19,654,766,354 Rls. 206,162 $
10 1 1398 مشهد عراق 39209990 سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر 125,650 16,828,585,731 Rls. 178,209 $
11 1 1398 مشهد عراق 44182090 در، چارچوب، دوره و آستانه در از چوب به جز صنايع دستي غير مذكور 16,309 15,678,223,872 Rls. 174,486 $
12 1 1398 مشهد عراق 20055900 ساير لوبيا (گونه phaseolus، گونه vigna) به غير از لوبيا بصورت دانه 82,080 14,828,408,640 Rls. 164,160 $
13 1 1398 مشهد عراق 19059090 ساير نان ها؛ غيره؛ فطير؛ خمير براي لاک و مهر و خميرهاي خشک کرده آرد غير مذکور در جاي ديگر 70,564 11,575,747,699 Rls. 123,845 $
14 1 1398 مشهد عراق 20049000 ساير سبزيجات و مخلوط هاي آن محفوظ شده بجز در سرکه، غيره، يخ زده به استثناي محصولات 2006 غير مذکور در جاي ديگر 61,560 11,121,306,480 Rls. 123,120 $
15 1 1398 مشهد عراق 73269090 ساير مصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غير مذکور در جاي ديگر 58,438 10,610,229,224 Rls. 109,909 $
16 1 1398 مشهد عراق 04015010 ـ ـ ـ خامه شير 47,185 9,784,871,135 Rls. 96,857 $
17 1 1398 مشهد عراق 48051990 ـ ـ ـ سایر/ساير كاغذها و مقواهاي قشرنزده و اندوده نشده به شكل رول يا ورق، كه تحت عملياتي بيش از آنچه در يادداشت 3 اين فصل مذكور است، قرار نگرفته باشند. 241,066 9,344,926,972 Rls. 95,220 $
18 1 1398 مشهد عراق 40149000 اشياء براي بهداشت يا داروخانه ا ز کائوچوي ولکانيزه سفت نشده، غير مذکور در جاي ديگر 15,965 8,757,909,186 Rls. 79,566 $
19 1 1398 مشهد عراق 57029200 کف پوش هاي غيرمخملي باف، از مواد نسجي سنتتيک يامصنوعي آماده مصرف. 20,400 8,401,372,691 Rls. 82,583 $
20 1 1398 مشهد عراق 73044900 لوله ها و پروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غير ازرديف 73044100 46,200 8,136,448,320 Rls. 73,920 $
21 1 1398 مشهد عراق 21021000 مخمرهاي فعال (زنده) 57,695 7,896,405,848 Rls. 87,418 $
22 1 1398 مشهد عراق 39235000 سربطري، سرپوش، کلاهک و ساير درپوش ها، ا ز مواد پلاستيکي 50,408 7,768,070,461 Rls. 79,881 $
23 1 1398 مشهد عراق 55032000 ا لياف سنتتيک غير يکسره، ا زپلي استر، حلاجي نشده،شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 67,277 7,405,246,667 Rls. 77,084 $
24 1 1398 مشهد عراق 84212110 ـ ـ ـ فيلترهاي مخصوص دستگاه تصفیه آب 34,838 6,293,763,404 Rls. 69,676 $
25 1 1398 مشهد عراق 19053100 بيسکويت هايي که به آن ها مواد شيرين کننده افزوده اند 66,201 6,252,862,505 Rls. 66,201 $
26 1 1398 مشهد عراق 38089121 محصول آماده شيميايي خانگي 28,800 5,771,520,000 Rls. 57,600 $
27 1 1398 مشهد عراق 27101290 ساير روغن هاي سبک و فرآورده ها بجز بنزين 151,540 5,438,406,904 Rls. 60,616 $
28 1 1398 مشهد عراق 84141090 مدادتراش و تيغه آن 9,160 5,218,796,323 Rls. 47,413 $
29 1 1398 مشهد عراق 19021900 ساير خميرهاي غذايي پخته نشده وپر نشده و آماده نشده به نحوي ديگر به غير از انواع حاوي تخم مرغ 80,922 4,697,799,711 Rls. 46,988 $
30 1 1398 مشهد عراق 17049090 شيريني) همچنين شکلات سفيد( بدون کاکائو که در جاي ديگري مذکور نباشد 15,643 4,477,885,659 Rls. 44,529 $
31 1 1398 مشهد عراق 20071090 فرآورده هاي هموژنيزه بجز پوره و پوره کنسانتره ميوه هاي گرمسيري 20,816 4,136,616,555 Rls. 45,795 $
32 1 1398 مشهد عراق 04062000 پنير رنده شده يا به صورت پودر از هر نوع 15,860 4,126,535,686 Rls. 45,994 $
33 1 1398 مشهد عراق 63079090 ساير اشياءدوخته و مهيا و همچنين ا لگوي لباس غير مذکور در جاي ديگر 8,225 4,085,876,949 Rls. 45,233 $
34 1 1398 مشهد عراق 63019000 ساير پتوها و زيرا ندا زهاي سفري، غير مذکور در جاي ديگر 12,534 3,835,371,161 Rls. 34,845 $
35 1 1398 مشهد عراق 69072300 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی بیش از10 درصد 485,210 3,723,662,920 Rls. 40,063 $
36 1 1398 مشهد عراق 73262000 مصنوعات ا زمفتول آهني يافولادي 95,530 3,451,651,748 Rls. 38,212 $
37 1 1398 مشهد عراق 57029990 ساير كف پوش ها از ساير مواد نسجي بجز زيلو 9,630 2,965,182,000 Rls. 33,000 $
38 1 1398 مشهد عراق 39233010 --- پریفرم (PET) 20,445 2,865,687,525 Rls. 31,725 $
39 1 1398 مشهد عراق 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 18,280 2,575,912,093 Rls. 28,517 $
40 1 1398 مشهد عراق 04012000 شير و خامه با مواد چرب بيش از1%و حدا کثر6،% تغليظ نشده يا شيرين نشده 30,546 2,512,565,842 Rls. 26,020 $
41 1 1398 مشهد عراق 87087019 چرخ به غير از انواع مورد استفاده درسواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 22,176 2,403,745,019 Rls. 26,611 $
42 1 1398 مشهد عراق 18069000 شکلات، غيره، حاوي کاکائو، به صورت غير ازبلوک، تخته، ميله ياقلم، غير مذکور در جاي ديگر 19,200 2,113,363,200 Rls. 19,200 $
43 1 1398 مشهد عراق 48052490 مقوا ي تست لاينر به وزن حدا کثر 150 g درهر مترمربع توليد شده ازحداكثر 20% خميربكر 48,342 1,986,786,355 Rls. 21,995 $
44 1 1398 مشهد عراق 22021000 آب (همچنين آبهاي معدني و گازدا ر شده)، که به آن قند، شيرين کننده..، افزوده شده باشد 21,600 1,902,026,880 Rls. 17,280 $
45 1 1398 مشهد عراق 69111000 اشياء سرميز و اشياء آشپزخانه، ا زچيني. 11,150 1,718,208,310 Rls. 15,610 $
46 1 1398 مشهد عراق 62149000 شال، ا شارپ، دستمال گردن، کاشکول، چادر و روسري و...ا زساير مواد نسجي غير مذکور در جاي ديگر 230 1,699,088,490 Rls. 18,810 $
47 1 1398 مشهد عراق 39229000 مخزن آب، سيفون و لوا زم بهداشتي همانند، که در جاي ديگرمذکور نباشد، از مواد پلاستيکي 5,280 1,430,811,360 Rls. 15,840 $
48 1 1398 مشهد عراق 19053200 وافل ها و ويفرها 13,324 1,325,292,510 Rls. 13,324 $
49 1 1398 مشهد عراق 69072100 ـ ـ با ضریب جذب آب وزنی حداکثر 5/0 درصد 128,708 1,254,422,151 Rls. 13,758 $
50 1 1398 مشهد عراق 19041000 فرآورده هاي غلات كه با عمل پف كردن يا تفت دادن به دست آمده باشند 7,739 1,146,275,010 Rls. 12,690 $
51 1 1398 مشهد عراق 72104100 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده، باپهناي 600ميليمتريابيشتر، ابکاري شده... باروي به طريق کنگره ا ي 7,272 1,024,692,176 Rls. 11,344 $
52 1 1398 مشهد عراق 34011190 صابون و محصولات وفرآورده هاي آلي تانسيواكتيف به شكل شمش، ميله،چونه، تكه يابه اشكال قالبي وكاغذ براي مصارف پاكيزگي وطبي غير از رديفهاي10 340111 لغايت 34011150 5,897 1,016,835,898 Rls. 9,238 $
53 1 1398 مشهد عراق 48191000 کارتن، قوطي، جعبه ا زکاغذ يا مقوا ي موج دا ر 10,800 998,564,112 Rls. 9,072 $
54 1 1398 مشهد عراق 09102030 انواع زعفران در بسته بندي 30-10گرم آماده براي خرده فروشي 10 993,619,000 Rls. 11,000 $
55 1 1398 مشهد عراق 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 4,964 956,132,465 Rls. 10,585 $
56 1 1398 مشهد عراق 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 5,000 880,017,645 Rls. 9,742 $
57 1 1398 مشهد عراق 34022029 پودريا مايع لباسشويي دستي 20,000 836,539,600 Rls. 7,600 $
58 1 1398 مشهد عراق 34011150 صابون رختشويي 9,720 799,953,624 Rls. 8,856 $
59 1 1398 مشهد عراق 68091900 لوحه،صفحه، ورق و همانند ا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آن ها گچ باشد تزئيين نشده، که در جاي ديگر گفته نشده 43,838 704,739,632 Rls. 7,802 $
60 1 1398 مشهد عراق 44050000 پشم چوب (کاوه ياپوشال)، ارد چوب 12,000 660,426,000 Rls. 6,000 $
61 1 1398 مشهد عراق 70052920 ساير شيشه هاي فلوت، ساييده و صيقل شده مسلح نشده غير مذکوربا ضخامت بيشترا ز2.5 ميليمترتا 4.5 ميليمتر 29,210 527,702,018 Rls. 5,842 $
62 1 1398 مشهد عراق 20098990 ساير آب ميوه تغليظ شده به استثناي (كنسانتره موز، انبه، گودا، پشن فروت، ليچي) 6,540 471,820,528 Rls. 5,232 $
63 1 1398 مشهد عراق 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد (به استثناء فولاد زنگ نزن)، که در جاي ديگرذکرنشده. 11,315 425,644,557 Rls. 3,867 $
64 1 1398 مشهد عراق 76071110 ورق و نوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,000 406,480,500 Rls. 4,500 $
65 1 1398 مشهد عراق 76151090 ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 734 363,564,513 Rls. 3,303 $
66 1 1398 مشهد عراق 22029100 -- آبجوی غیرالکلی 2,040 162,592,200 Rls. 1,800 $
67 1 1398 مشهد عراق 70193910 پشم شيشه 1,750 158,075,750 Rls. 1,750 $
68 1 1398 مشهد عراق 73142000 شبکه، توروپرچين، ازمفتول آهني يافولادي،كه بزرگترين قطر مقطع عرضي آن ها3ميلي متر يابيشتر بوده جوش دا ده شده درتقاطع وحداقل مساحت چشمه هاي آن ها 100 سانتيمتر مربع 520 73,256,819 Rls. 811 $
مجموع کل
547,199,321,566 ريال
مجموع کل
5,578,603 دلار
[1]