آمار کل " صادرات به" کشور (صربستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد صربستان 84099960 "براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت" 16,672 5,846,725,183 Rls. 64,727 $
مجموع کل
5,846,725,183 ريال
مجموع کل
64,727 دلار
[1]