آمار کل " صادرات به" کشور (سنگال) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 1 1398 مشهد سنگال 21011200 فرآورده ها بر اساس عصاره، اسانس ها يا تغليظ شده ها يا بر اساس قهوه 15,050 8,401,409,961 Rls. 93,009 $
مجموع کل
8,401,409,961 ريال
مجموع کل
93,009 دلار
[1]